Üye Kuruluşlar

SAHA; İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, GALSİAD; Girişimci ve Sanayici Alüminyumcu İş Adamları, ALUTEAM; Alüminyum Test Araştırma ve Eğitim Merkezi