DÖVMENİN ÜSTÜNLÜKLERİ

Amaç: Dövme üretim metoduyla üretilen ürünlerin; dökümden, bloktan, profilden veya levhadan talaş kaldırarak üretilmesi yöntemine karşı, üstünlüklerini göstermektir.


 • Üstün Tane Yapısı ve Mekanik Özellik Sağlanacaktır.

Dövülmüş parçalar, çok üstün tane yapısına ve mekanik özelliklerin en iyi kombinasyonuna sahip olur. Mukavemet gerektiren savunma sanayi parçalarında, uzay ve havacılık sanayi parçalarında ve karmaşık şekilli parça komplikasyonlarda alüminyum dövme üretimi sıklıkla tercih edilmektedir. Dövme ile üretilen ürünler öngörülebilen mukavemet değerlerinde maksimum seviyelere ulaşır. Diğer yöntemlerle yapılan üretimlerde öngörülen mukavemet değerleri verilen aralığın ortalarında seyrederken dövme üretim yönteminde mukavemet üst seviyelerdedir. Mukavemet değerleri en yüksek metottan %10 daha üstündür. Tarafımızdan yaptırılmış testlerin sonucu olarak dövme malzemenin akma dayanımının, hadde ürünlerde hadde yönünden %15, hadde yönünün tersinden %18,5 daha mukavemetli olduğu tespit edilmiştir. Ekte ilgili deney sonuçları mevcuttur.


 • İşleme Süresi Kısalacak, Üretim Maliyetleri Azalacak ve Talepleri Karşılama Hızı Artacaktır.

Dövme işlemi sonucu elde edilen ürün, nihai ürünün taslağı olacağından işlenecek yüzey minimize edilmiştir. Böylece işleme sırasındaki giderler azalacak, süre kısalacak ve süreçte avantaj sağlanacaktır. Bu avantaj, işleme maliyetlerini azaltarak işleme sırasında meydana gelen malzeme kaybını ortadan kaldıracaktır.

 • Üründe Kalite Yükselecektir ve Ürünün Faydalı Ömrü Artacaktır.

Dövme süreci sonrasında ürünlerde oluşan yönlü kristal yapıyı, ekstrüze malzemelerde yakalamak mümkün değildir. Bu nedenle kalite aranan ürünlerde dövme üretim yöntemi tercih edilir. Dövülerek işlenen malzemeler ısıl işleme daha iyi yanıt verir. Diğer metotlarda oluşabilecek alaşım ayrılmaları dövme üretim yönteminde minimuma indirilmiştir.


 • Malzeme Yapısında Herhangi Değişiklik Olmayacaktır.

Ürünün kimyasal kompozisyonunda herhangi bir değişim olmayacağı için nihai ürün beklenen bütün kalite değerlerini karşılayacaktır.


 • İç Yapıda Sertlik Sağlanacaktır.

Malzemenin iç yapısı, ürün formuna göre yönlü kristal yapıda olacağından, malzemenin iç yapısında homojenizasyon sağlanmış olur. Bu süreçte yükselen sertlik değeri iç yapıda homojen dağılım sergiler. Sertlik değerinin yükselmesindeki ana neden, dövme sürecinde ürün plastik şekil değişikliğine maruz kalmaktadır ve bu süreçte yapı içerisindeki dislokasyon yoğunluğu artarak ürünün sertliğini de arttırmaktadır.


 • Düşük Maliyet, Daha Az Talaş ve Fire Oluşacaktır.

Dövme yönteminde, ekstrüzyon çubuktan talaşlı imalat yöntemine nazaran daha az malzeme kullanılır. Dövme işlemi daha az ikincil işlem gerektirir. Sağlanacak olan şekilde bazı çubuklarda ve levhalarda yüzeyin çıkarılması için döndürme, taşlama ve parlatma gibi ek işlemler gerekebilir.


 • Yönlü Kristal Yapı Sayesinde Homojen Bir Tane Dağılımı Sağlanır.

Dövme üretim metodunda yönlü kristal yapı elde edilir. Bu durum malzemede homojen dağılım sağlar ve mekanik özelliklerdeki dalgalanmanın önüne geçer. Dövme diğer üretim tekniklerine göre daha iyi tane akışı ve yönsel özellikler sunar. • Sıkıştırılmış Yapı Sayesinde Ürün Mukavemet Artacaktır.

Dövme konusunda ulaşılan yapısal güvenilirliğe başka hiçbir maden işleme metodunda ulaşılmamıştır. Dövme diğer üretim metotlarında oluşan kusurları giderir. İnce tanelerde mükemmel mikro yapı muhafaza edilir. Dövme işleminde basınç ve sıkıştırma altında beklenmeyen arızalara sebep olabilecek dahili gaz cepleri veya boşlukları yoktur. Dövme metodu materyalin merkezden itibaren dövmenin çeşitli bölümlerine hareket ettirecek kimyasal ayrışmayı en iyi sağlayan teknik olup, dövme ürünlerinin yapısal bütünlüğü, hızlı üretim oranı ve düşük maliyete katkıda bulunan tutarlı işlenebilme, sıcak işlemeye en doğru sonuç ve düşük denetim gereksinimi anlamına gelmektedir.
 • İki Veya Daha Fazla Parçadan Oluşan Montaj Grubu Yerine, Tek Seferde Üretilebilecek ve Daha Estetik Bir Ürün Ortaya Çıkacaktır.


 • Sıkı Proses Kontrolü ve Muayene Maliyetlerinin Önüne geçilecektir.

Dövme üretim metodu üretilen parçaya yüksek mukavemet, süneklik ve direnç özellikleri kazandırdığı için diğer üretim metotlarında olan sıkı proses kontrolleri ve muayene maliyetleri olmaksızın üretilirler. Ekonomik olarak dövme ürünler otomatik metotlarla üretilip işlenerek kendilerine özgü üst düzey güvenilirlikleri, gelişmiş tolerans kapasiteleri ve yüksek başarı seviyeleri ile daha çekicidir.


 • Dövme Üretim Metodunda Oluşan Parça, Şekille Uyum Sağlar.

İşlenmiş malzeme tabanı modelini kestiği için işlenmiş çubuk ve plaka yorulma ve gerilme korozyonuna karşı daha hassastır. Çoğu durumda dövme parça şekline yönlenmiş tane yapısı verir ve süneklik, çarpma ve yorulma dayanımı verir.
 • İmalat Sonucu Ortaya Çıkan Ürünler %100 YERLİ ve MİLLİ olacaktır.

Hammadde, %100 yerli Alüminyum üreticisi olan SEYDİŞEHİR alüminyumdan alınacaktır. Firmamızda istenilen formda dövülecek ve nihai şeklini almak üzere talaşlı imalata sevk edilecektir. Bu süreçte ürün sürekli iç piyasada bulunmakta ver yerli firmalar desteklenmektedir.AA 7075 T6 Alüminyum Dövme Malzeme Numune Çekme Test SonucuAA 7075 T6 Alüminyum Plaka (Hadde Yönü Tersi) Numune Çekme Test SonucuAA 7075 T6 Alüminyum Plaka (Hadde Yönü) Numune Çekme Test Sonucu